เทศบาลตำบลหนองสนม

ตำบลหนองสนมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอวานรนิวาส ห่างจากอำเภอวานรนิวาส 12 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสกลนคร  58  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 106 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,250 ไร่  แยกออกจากตำบลขัวก่าย  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  เมื่อปี พ.ศ.2511 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 85 ตอนที่ 10 หน้า 458 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2511 สภาตำบลหนองสนมจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9ง หน้า 169 ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539           
            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนมยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหนองสนมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลตำบลหนองสนม  เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้            
            ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส และตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย        
            ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลต้นผึ้ง  อำเภอพังโคน  และตำบลบะฮี  อำเภอพรรณานิคม        
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลโพนแพง  และตำบลบะหว้า  อำเภออากาศอำนวย        
            ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลศรีวิชัย  และตำบลเดื่อศรีคันไชย  อำเภอวานรนิวาส 

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์  NEW

ลิงค์เว็บ

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ KM ของเทศบาลตำบลหนองสนม

#7 โดย: ลูกบ้าน บ้านเชียงเพ็ง [IP: 1.46.171.xxx]
เมื่อ: 2016-04-27 18:16:08
ถนนรอบหมู่บ้าน บ้านเชียงเพ็ง ม.12 ที่เพิ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2558-ต้นปี 2559 (หน้าบ้านเลขที่ 30/1) บริเวณริมถนนใหญ่ ไม่มีท่อระบายน้ำ ช่วงหน้าฝนอาจมีน้ำท่วมขังเป็นบ่อเกิดของโรค และน้ำกัดเซาะถนนคอนกรีตและเอ่อท้นถนนได้ ขอความกรุณาเทศบาลตำบลหนองสนมโปรดพิจาราด้วย

(วันที่ 27 เม.ย.59 ฝนตก ลมแรง น้ำท่วมแต่ไม่มีน้ำขังเนื่องจากช่วงนี้เป็นแค่ต้นฤดูฝน แต่ถ้าหากฝนตกต่อเนื่อง น้ำไม่มีที่ระบาย เกิดปัญหาดังที่กล่าวมาแน่นอน)
#8 โดย: )) [IP: 183.88.158.xxx]
เมื่อ: 2018-11-24 17:43:24
)ฆฆ
#9 โดย: ชวนพิศ [IP: 171.4.110.xxx]
เมื่อ: 2019-11-28 16:58:24
พยายามติดต่อเรื่องเงินอุดหนุนบุตร แต่ไม่ได้รับความสะดวก โทรไปก็ไม่รับสาย ตัดสาย หรือจะให้ส่งเรื่องร้องเรียนต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 31,423